S POMOCÍ JDE VŠECHNO LÍP

29. 3. 2013 7:14 Napsal: Hana Vodrážková
V září 2012 jsme díky grantovému programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM mohli zahájit projekt s názvem S POMOCÍ JDE VŠECHNO LÍP. Tento projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a to z Kadaně a Klášterce nad Ohří.
Již několik let v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi doučování realizujeme a někteří žáci k nám docházejí pravidelně. Díky financím z projektu jsme mohli navýšit počet vyučujících a pomoc nabídnout více žákům.
Oslovili jsme základní školy v obou městech s možností doučování jejich žáků a ti naši pomoc s radostí přivítali.
Vzdělávání dětí z Kadaně probíhá v provozovně RADKA o.s. a dětí z Klášterce nad Ohří v pronajatých prostorách na 4. ZŠ – Základní škola „Petlérská“.
S pedagogy probíhají pravidelná setkání, abychom se informovali o aktuálním prospěchu žáků.
Děkujeme Nadačnímu fondu Albert, že pořádá na svých prodejnách sbírkové akce, jejichž finance jsou použity na tak důležité věci jako je vzdělávání dětí.
 

V září 2012 jsme díky grantovému programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM mohli zahájit projekt s názvem S POMOCÍ JDE VŠECHNO LÍP. Tento projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a to z Kadaně a Klášterce nad Ohří.

Již několik let v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi doučování realizujeme a někteří žáci k nám docházejí pravidelně. Díky financím z projektu jsme mohli navýšit počet vyučujících a pomoc nabídnout více žákům.

Oslovili jsme základní školy v obou městech s možností doučování jejich žáků a ty naši pomoc s radostí přivítali.

Vzdělávání dětí z Kadaně probíhá v provozovně RADKA o.s. a dětí z Klášterce nad Ohří v pronajatých prostorách na 4. ZŠ – Základní škola „Petlérská“.

S pedagogy probíhají pravidelná setkání, abychom se informovali o aktuálním prospěchu žáků.
Děkujeme Nadačnímu fondu Albert, že pořádá na svých prodejnách sbírkové akce, jejichž finance jsou použity na tak důležité věci jako je vzdělávání dětí.
 

Projekt „S pomocí jde všechno líp“ byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

 

průběžná zpráva č.1

průběžná zpráva č.2

 

ŠKOLNÍ KLUB


 

JESLE KLÁŠTEREC


 
 

PRO MLÁDEŽ

GIVT

 

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů


 

Rada dobrovolnických center

 

TÁBORY A POBYTY


 
 
 

ZŠ, MŠ a JESLE

 
 

Návštěvnost 2017

říjen - 1256
listopad - 1358
prosinec - 856