Pracovní poradenství Prunéřov

29. 8. 2014 11:15 Napsal: Deny Dlouhých

Veřejná zakázka „Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu Centrum sociálních služeb
Prunéřov – Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti“

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

aktuální průběh zde


Služba Pracovního poradenství je určena pro skupinu sociálně vyloučených romských obyvatel z Kadaně a jejího okolí (v současné době existují 2 sociálně vyloučené lokality - Prunéřov a další místa v Kadani - s jejichž obyvateli převážně v projektu počítáme). Poskytováním služby chceme začlenit některé osoby z výše uvedené skupiny na trh. V průběhu necelých dvou let oslovíme celkem 60 osob a z tohoto počtu by alespoň 50 osob mělo být zapojeno do různých aktivit (motivace, profesní a bilanční diagnostika). Uživatelům služby budeme hlavně pomáhat hledat vhodné zaměstnání.

Tato služba je součástí veřejné zakázky Města Kadaně, která je realizována v rámci projektu:
Název projektu:                   Centrum sociálních služeb Prunéřov – Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti
Zkrácený název:                 Centrum Prunéřov
Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/3.2.00/55.00017

Harmonogram poskytování služby:
Zahájení:  1. 8. 2013
Doba trvání: 22 měsíců - do 31. 5. 2015
Kontaktní osoba: Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480

V následujících dvou letech chceme osoby sociálně vyloučené zejména k práci motivovat, poskytnout jim prostor pro vzdělání (rekvalifikaci) a získání vhodného zaměstnání.

Cíle služby:

Poskytováním služby chceme dosáhnout začlenění účastníků z řad sociálně vyloučených na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 60 osob, přičemž z tohoto počtu chceme, aby alespoň 50 úspěšně absolvovalo základní aktivity.
K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
a) motivace cíl.skupiny k hledání si práce (oslovení 120 osob po dobu poskytování služby)
b) vzdělání cíl.skupinyv dovednostech, které jim pomohou práci získat a udržet a zároveň se orientovat na trhu práce (účast 60 osob na motivacích a bilanční diagnostice; z čehož alespoň 50 osob jej absolvuje)
c) jednání se zaměstnavateli - dojednávání a obsazování volných pracovních míst

Cílovou skupinou služby jsou:  příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit

Klíčové aktivity projektu:
1.Pracovní poradenství -práce přímo ve vyloučených lokalitách, u zaměstnavatelů a také v provozovně RADKA o.s.
-oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
-aktivní komunikace se spolupracující organizacemi; zaměstnavateli při dojednávání zaměstnání
-získání zpětné vazby od účastníků i zaměstnavatelů

2.Vzdělávací a motivační aktivity– je souborem na sebe navazujících aktivit: motivace, pracovní a bilanční diagnostika (účastníci se budou řídit individuálním a skupinovým rozvrhem)
-nejprve se uživatel služby bude účastnit motivačních aktivit; poté bude provedena pracovní a bilanční diagnostika (PBD), kdy každý účastník získá individuální hodnocení pracovních předpokladů; na základě výsledků PBD a aktuální situace na trhu práce bude hledána vhodná rekvalifikace či pracovní místo

3.Pracovní asistence  – oslovení zájemců o službu, podpora práce pracovního poradce
-asistence v prvních dnech či týdnech pracovního poměru u uživatele služby

Smyslem a cílemcelé služby je zapojit osoby ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, které jim dají možnostzjistit, jakým směrem se ve svém profesním životě ubírat. Společnými silami s pracovníky služby snad dosáhneme jejich začlenění na trh práce – získání vhodného zaměstnání.

verze v pdf.

 

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256