Projekt ŠKOLNÍ KLUB

9. 9. 2013 19:38 Napsal: Hana Vodrážková

V roce 2014 na tento projekt navazují obdobné aktivity pro školní děti díky dotaci Ústeckého kraje (30.000,- Kč) pod názvem Rok plný úsměvů.

Harmonogram obsahuje:

Aktivita bude probíhat 4x do měsíce, vždy 1x v týdnu od 15:00 do 17:00h v Kadani (ve čtvrtek) a v Prunéřově (v pátek).

  • 2x do měsíce bude výtvarná dílna - malování, výroba, keramika, apod.

  • 1x za 3 měsíce bude společná akce - např. návštěva lesoparku, lanového centra, aquaparku, apod.

 

Průběh projektu naleznete zde.

Smyslem a cílemcelého projektu je vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj dětí v rámci Školního klubu, ve kterém děti z Kadaně a okolí dostanou prostor pro rozvoj svých schopností a dovedností.


2013 - Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programuMimořádné dotace - Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením
Název projektu: Užijme si volný čas („Školní klub“)
Evidenční číslo projektu:  0063/10/2013

Projekt je podpořen dotací ve výši 110.000,- Kč, která bude sloužit k realizaci služeb, podpoře dobrovolníků a dovybavení prostor.

Harmonogram projektu:
Zahájení:  1. 6. 2013                             Doba trvání: 7 měsíců - do 31. 12. 2013
Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, realizátor projektu, tel:+420 734 454 480

Dětem a mládeži nejen ze sociálně slabých rodin či z vyloučených lokalit byly nabízeny každý týden volnočasové aktivity Školního klubu – v podobě skupinových akcí i individuálních setkání.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je navázat a udržovat vztah s dětmi a mládeží, budovat vzájemnou důvěru, zvyšovat jejich schopnosti i dovednosti a předcházet u nich chování, které by mohlo vést ke vzniku patologie.

Specifické cíle:

1.Sdružit děti a mládež z lokality Prunéřov s dětmi v Kadani a tím přispět k jejich začleňování do běžného života
2.Vyplnění volného času dětí
3.Rozvíjení schopnosti komunikace a empatie mezi dětmi navzájem
4.Rozšíření týmu o nové dobrovolníky

Cílovou skupinou projektu jsou:

A)    Děti ve věku 6 – 15 let z lokality Kadaň, Prunéřov(celkem bude zapojeno 12 dětí)
B)    Dobrovolníci (celkem bude zapojeno 5 nových dobrovolníků)

Klíčové aktivity projektu:

1.Společné aktivity pro děti a mládež: chceme oslovit celkem 30 dětí ohroženýc

h sociálně patologickými jevy a věříme, že se pravidelně bude aktivit projektu zúčastňovat 12 dětí; do aktivit se mohou zapojit i rodiče dětí

-volnočasovými aktivitami bude u dětí nenásilnou formou budován pocit sounáležitosti, tolerance, smysl pro spolupráci; dětem budou prostřednictvím pracovníků předkládány žádoucí pozitivní vzory
-skupinové aktivity budou probíhat 4x do měsíce, vždy 1x v týdnu v úterý nebo ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 (dle aktuálního rozvrhu); maximální kapacita je 20 dětí
-individuální aktivity budou probíhat dle domluvy mezi dítětem a dobrovolníkem

2.Nábor a výcvik dobrovolníků– jednou z metod práce s cílovou skupinou je zapojení dětí do programu Pět P. Zde s dětmi pracují i dobrovolníci – a proto bychom chtěli rozšířit jejich počet v programu 5P a dále pak i v programu pro školní přípravu. V projektu plánujeme oslovení a nábor nejméně 5ti dobrovolníků, kteří se budou účastnit společných aktivit či se samostatně věnovat 1 dítěti.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256