Bez hranic

15. 3. 2015 11:42 Napsal: Hana Vodrážková

Projekt Bez hranic (aktuální informace najdete ZDE, projektové aktivity můžete hodnotit a připomínkovat v elektronickém hodnotícím dotazníku).

registrační číslo 3710041

Projektem chceme zapojit obyvatele (nejen) Kadaně, napříč společenským i věkovým spektrem, do neformálního multikulturního sbližování.
Stírat hranice/bariéry mezi lidmi díky vzájemnému poznávání, zlepšení informovanosti a podpoře spolupráce ukázkou pozitivního přístupu.
Využijeme pomoc islandských odborníků pro přenos metodik a dobré praxe a posílíme rozvoj jazykového vzdělávání cizinců.

Harmonogram projektu:
Zahájení:  1.4.2015
Doba trvání: 12 měsíců - do 31.3.2016

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vodrážková, manažerka projektu, tel:+420 737 734 716

Hlavní aktivity:
1) Křížem krážem - poznávací a kulturní akce v našem nízkoprahovém školním klubu
2) Jak se žije - seznamovací a kulturní akce v rámci školních tříd spolupracujících škol*
3) Babylon - komunitní multikulturní akce v organizaci RADKA*
4) Café Lingua - multikulturní akce pro veřejnost se zapojením předchozích aktérů*
5) Czech - výuka českého jazyka pro cizince*
6) Partnerské návštěvy - pracovní cesty Island-ČR, bližší seznámení s metodami aktivit, besedy pro veřejnost - MODURMAL, REYKJAVIK CITY LIBRARY
7) Budování kapacity NNO - tvorba marketingového plánu apod.

Propagační kampaň a soutěž:
V okdazu na průběh projektu je odkaz na každoměsíční soutěž pro veřejnost z oblasti znalostí o jiných zemích, kulturách zapojených do projektu.
Vždy 3 vylosovaní soutěžící, kteří správně odpoví získají hodnotné věcné ceny.

Spolupráce se subjekty:
-
byly osloveny základní školy v Kadani pro zapojení do aktivity 2
- byly osloveny všechny školy v Kadani a okolí pro účast v besedách s islandskými odborníky v oblasti multikultury a dalšího začleňování, sbližování kolektivu, prevence šikany apod.


Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256