Neboj se otevřít

1. 4. 2015 0:00 Napsal: Olga Šoltésová

 

Díky finanční podpoře Nade Žena máme možnost v roce 2015 realizovat projekt s názven "NEBOJ SE OTEVŘÍT", který pracuje s tématem domácího násilí - zejména na dětech a ženách. Celkový problém – Domácí násilí se odehrává doma, tedy „za zavřenými dveřmi“. Přitom domov by měl být místem, kde se všichni cítí bezpečně, měl by pociťovat pohodu a jistotu. Pokud domov není bezpečným místem, je něco špatně. S domácím násilím se může setkat každý, není to jev vyskytující se jen u sociálně slabších rodin, ale dotýká se všech lidí, jakéhokoliv náboženství či postavení. Být obětí domácího násilí je velmi těžké, ale stejně tak těžké je pro dítě být jeho svědkem. Neméně těžké je jistě pro matku zjištění, že její dceři / synovi někdo ubližuje – ještě o to hůř, pokud je to právě její partner (např. sexuální zneužívání). I přesto, že se v ní „pere“ role partnerky a matky, musí se odhodlat a začít tuto situaci řešit – musí chránit své děti.

Hlavním cílem projektu je zavést preventivní přednášky pro ženy v Mateřských centrech a pro děti od 5. do 9. třídy základních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří i okolních obcích a tím především snížit předpoklad možného výskytu domácího násilí přímo v jejich rodinách či blízkém okolí.

Chceme tedy hlavně ženám a dětem tuto problematiku přiblížit, aby již pro ně nebyla takovým tabu.

Hlavním nástrojem preventivních přednášek byl animovaný film "SINNA MANN" (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následovala diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Bylo zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit.... Důležitým posláním celého filmu je myšlenka, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, tak důležité je - někomu se svěřit = nebát se otevřít.

Na konci přednášky mohli posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu. Ze všech vzkazů bude vytvořen velký panel, který bude umístěn po určitou dobu na základních školách, kde přednášky již proběhly. Poté bude vystaven v organizaci Radka o.s.

Od začátku října do konce listopadu jsme uskutečnili celkem 25 přednášek pro žáky třech základních škol v Kadani, jedné základní školy v Klášterci nad Ohří a jedné základní školy v Radonicích. Přednášek se celkem účastnilo 418 žáků. Také proběhla přednáška v Mateřském centru Radka, které se zúčastnilo 8 maminek. Další školy z Klášterce nad Ohří, Kadaně a okolních obcí projevili o tyto preventivní přednášky pro své žáky velký zájem a chtějí, aby se uskutečnili na jaře 2016 (i po skončení projektu).

Od února do dubna 2016 může být na školách umístěn informační panel o projektu, aktuálně je na "Kadaňské jedničce" (1.-12.2.2016). Po jarních prázdninách bude putovat do Klášterce nad Ohří, do ZŠ Školní (22.2.-4.3.2016). Možnost umístění na dalších školách bude ještě diskutována.

"Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Nadace Žena, ČSŽ."

 

 

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256