REGISTRAČNÍ - REZERVAČNÍ SYSTÉM

3. 1. 2016 20:11 Napsal: Lucie Bakalářová

REGISTRAČNÍ - REZERVAČNÍ SYSTÉM    
NOVINKA zavedená k 1. 1. 2016

Všechny fyzické osoby, které užívají služeb spolku RADKA se mohou stát členy.

Členem se stáváte po vyplnění přihlášky v RR SYSTÉMU a uhrazením členského příspěvku na jeden kalendářní rok dle aktuálního ceníku.
Na rok 2017 je členský příspěvek stanoven ve výši 50,- Kč
Za nezletilé dítě vypíše přihlášku a uhradí členství jeho zákonný zástupce.

 

Následně bude členovi vystaven průkaz, kteým se bude člen prokazovat na všech aktivitách. 
Členské průkazy vystavují zaměstnanci v mateřském centru.

 

Člen může navštěvovat za úplatu dle platného ceníku všechny z nabízených aktivit.
Nečlen se může účastnit za úplatu pouze některých z nabízených aktivit.

 

Aktuální přehled nabízených aktivit a ceník naleznete ZDE.

 PROČ BÝT ČLENEM SPOLKU RADKA?
1. Mám výhodnější ceny na aktivity spolku RADKA. (viz. ceník)
2. Mohu se účastnit všech aktivit spolku RADKA. (nečlen se některých kurzů a kroužků účastnit nemůže).
3. Vztahuje se na mě úrazové pojištění v době účasti na aktivitě.
4. Jsem průběžně informován o připravovaných akcích.

JAK SE STANU ČLENEM?
1. Vyplní on-line přihlášku (z domova, nebo v organizaci za pomoci zaměstnance mateřského či plaveckého centra)
2. Uhradím členský poplatek (v hotovosti, nebo na účet 
č.: 185 923 126 / 0300 do poznámky uveďte CP + příjmení člena)
3. Po úhradě obdržím v MC nebo v PC členský průkaz se kterým se budu prokazovat na všech aktivitách.

 

JSEM AKTIVNÍM DOBROVOLNÍKEM PŘI DOBROVOLNICKÉM CENTRU RADKA
1. Vyplním on-line přihlášku.
2.
 Neplatím členský poplatek.
3. Členský průkaz si vyzvednu u vedoucího dobrovolnického centra (po domluvě v MC).

 

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823