Komunitní plán sociálních služeb

23. 3. 2010 14:24 Napsal: Hana Vodrážková

Pro aktuální informace klikněte ZDE.


Souhrnné informace o projektu

Projekt je zaměřen na realizaci a rozšiřování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří; služby by pak měly odpovídat místním potřebám, podmínkám i lokálním odlišnostem. Projekt klade důraz na efektivitu poskytovaných služeb, rozvoj místního partnerství a dialogu o podobě sociálních služeb.

Číslo a název OP: CZ.1.04 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo a název oblasti podpory:  4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název projektu: Komunitní plánování sociálních i souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
Zkrácený název: Komunitní plán
Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/3.1.03/45.00109
Harmonogram projektu:
Zahájení:  1.6.2010
Doba trvání: 24 měsíců - do 31.5.2012
Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, manažerka projektu, tel:+420 734 468 449

V následujících dvou letech budou občané dvou regionů v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních i souvisejících služeb v regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří" společně vytvářet nový strategický dokument - Komunitní plán pro období let 2012 - 2016. Ten povede ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních a souvisejících služeb tak, aby odpovídaly jejich potřebám.

Partneři projektu:
1. Město Kadaň
2. Město Klášterec nad Ohří

Cíle projektu:
1. Podpořit zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
2. Podporovat zavedení dalších forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace specifických cílových skupin obyvatel

Cílovou skupinou projektu jsou:
A)    Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty napomáhající sociální integraci cílovým skupinám obyvatel.
B)    Skupiny obyvatel – uživatelé sociálních služeb: osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou; děti a mládež; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; imigranti a azylanti; osoby bez přístřeší; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; oběti trestné činnosti / domácího násilí / obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.
C)    Zadavatelé sociálních služeb – zástupci obcí v regionu (popř. kraje).

Klíčové aktivity projektu:
1. Realizace projektu Komunitní plán
- projektový tým zajistí bezpečný, ekonomicky přijatelný a efektivní průběh projektu:
- zajištění realizace všech klíčových aktivit; dodržení stanovených cílů/indikátorů projektu
- aktivní komunikace a zapojení partnerů do projektu
- zpracování monitorovacích zpráv; vyúčtování projektu

2. Vytvoření a udržení trvale udržitelných organizačních struktur procesu KP a Sběr dat a informací k tvorbě KP
- během projektu vzniknou a budou se pravidelně scházet „pracovní týmy“, které pomocí dialogu vytvoří a předloží ke schválení Radě a Zastupitelstvu měst Kadaně a Klášterce nad Ohří strategický dokument „Komunitní plán“
- vytvoření a zajištění fungování pracovních skupin pro 5 oblastí péče (schůzky 1x měsíčně po dobu projektu)
- vytvoření a zajištění fungování Manažerského týmu a Skupiny pro dohodu (schůzky 1x za 1-2 měsíce po dobu projektu)
- vypracování 3 analýz (a. sociodemografická, a. poskytovatelů soc. služeb, a. uživatelů a zájemců o soc. služby)

3. Propagační kampaň
- během celého projektu bude zajištěna informovanost veřejnosti o celém procesu Komunitního plánování, jež bude mít i své logo
- informační plakáty a letáky
- vznik Katalogu poskytovatelů, Mapy sociálních a souvisejících služeb a Filmu o poskytovatelích a celém procesu KP
- úvodní a závěrečné veřejné setkání; anketa o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb

Smyslem a cílem celého projektu je informovat a zapojit veřejnost, poskytovatele a zástupce měst i politické reprezentace v regionu do procesu, při kterém společnými silami vypracují takový strategický dokument (Komunitní plán), který bude v letech 2012 až 2016 nástrojem k efektivním změnám v oblasti sociálních a souvisejících služeb.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na realizaci a rozšiřování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří; služby by pak měly odpovídat místním potřebám, podmínkám i lokálním odlišnostem. Projekt klade důraz na efektivitu poskytovaných služeb, rozvoj místního partnerství a dialogu o podobě sociálních služeb.

Číslo a název OP: CZ.1.04 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo a název oblasti podpory: 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Název projektu: Komunitní plánování sociálních i souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

Zkrácený název: Komunitní plán

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00109

Harmonogram projektu:

Zahájení:  1.6.2010

Doba trvání: 24 měsíců - do 31.5.2012

Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, manažerka projektu, tel:+420 734 468 449

V následujících dvou letech budou občané dvou regionů v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních i souvisejících služeb v regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří" společně vytvářet nový strategický dokument - Komunitní plán pro období let 2012 - 2016. Ten povede ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních a souvisejících služeb tak, aby odpovídaly jejich potřebám.

Partneři projektu:

1. Město Kadaň

2. Město Klášterec nad Ohří

Cíle projektu:

1. Podpořit zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

2. Podporovat zavedení dalších forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace specifických cílových skupin obyvatel

Cílovou skupinou projektu jsou:

A) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty napomáhající sociální integraci cílovým skupinám obyvatel.

B) Skupiny obyvatel – uživatelé sociálních služeb: osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou; děti a mládež; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; imigranti a azylanti; osoby bez přístřeší; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; oběti trestné činnosti / domácího násilí / obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.

C) Zadavatelé sociálních služeb – zástupci obcí v regionu (popř. kraje).

Klíčové aktivity projektu:

1. Realizace projektu Komunitní plán

- projektový tým zajistí bezpečný, ekonomicky přijatelný a efektivní průběh projektu:

- zajištění realizace všech klíčových aktivit; dodržení stanovených cílů/indikátorů projektu

- aktivní komunikace a zapojení partnerů do projektu

- zpracování monitorovacích zpráv; vyúčtování projektu

2. Vytvoření a udržení trvale udržitelných organizačních struktur procesu KP a Sběr dat a informací k tvorbě KP

- během projektu vzniknou a budou se pravidelně scházet „pracovní týmy“, které pomocí dialogu vytvoří a předloží ke schválení Radě a Zastupitelstvu měst Kadaně a Klášterce nad Ohří strategický dokument „Komunitní plán“

- vytvoření a zajištění fungování pracovních skupin pro 5 oblastí péče (schůzky 1x měsíčně po dobu projektu)

- vytvoření a zajištění fungování Manažerského týmu a Skupiny pro dohodu (schůzky 1x za 1-2 měsíce po dobu projektu)

- vypracování 3 analýz (a. sociodemografická, a. poskytovatelů soc. služeb, a. uživatelů a zájemců o soc. služby)

3. Propagační kampaň

- během celého projektu bude zajištěna informovanost veřejnosti o celém procesu Komunitního plánování, jež bude mít i své logo

- informační plakáty a letáky

- vznik Katalogu poskytovatelů, Mapy sociálních a souvisejících služeb a Filmu o poskytovatelích a celém procesu KP

- úvodní a závěrečné veřejné setkání; anketa o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb

Smyslem a cílem celého projektu je informovat a zapojit veřejnost, poskytovatele a zástupce měst i politické reprezentace v regionu do procesu, při kterém společnými silami vypracují takový strategický dokument (Komunitní plán), který bude v letech 2012 až 2016 nástrojem k efektivním změnám v oblasti sociálních a souvisejících služeb.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256