5. zasedání RADY DC SZ - převzetí předsednictví

6. 12. 2015 7:49 Napsal: Stáňa Hamáková

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 proběhlo 5. zasedání RADY dobrovolnických center regionu Severozápad, tentokrát nás v krásných prostorách radnice přivítalo Město Kadaň.

Na úvod nás přivítal starosta Města Kadaň, PaedDr. Jiří Kulhánek. Toto setkání RADY bylo výjimečné svým dalším programem - zástupkyně Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, Bc. Jiřina Gasserová, zrekapitulovala dosavadní historii našeho neformální sdružení a na závěr své prezentace předala předsednictví Dobrovolnickému centra RADKA. Činnost předsedajícího dobrovolnického centra spočívá v plánování společných aktivit napříč regiony Karlovarského a Ústecké kraje. V současné době již vzniká společné logo RADY, které bude součástí nových informačních materiálů. Dalšími společnými aktivitami je plánování zasedání, na kterých si zástupci jednotlivých regionů a center vyměňují informace, náměty a zkušenosti. Většina těchto setkání má i své hosty. Tentokrát jsme v Kadani přivítali zástupkyně organizace Spiralis, které nám přišly představit své aktivity a projekty. Dalším bodem jednání bylo představení dobrovolnického programu 3 G, který bude od roku 2016 novinkou i našem regionu.

 

RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD

Karlovarský a Ústecký kraj

Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu. Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech a projektech.

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823