Seminář pro dobrovolnické organizace

1. 10. 2018 14:15 Napsal: Stáňa Hamáková

V úterý 18.9.2018 se ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce uskutečnil informační seminář programu Erasmus+, určený členům RADY DC SZ a dalším spolupracujícím organizacím.

Financování dobrovolnických center je v různých krajích různé. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR můžeme zajišťovat potřeby našich dobrovolníků, které nám stanoví zákon o dobrovolnické službě. Díky finanční podpoře z městských rozpočtů nebo různých nadací můžeme financovat materiální zajištění a provoz kanceláře. Z některých zdrojů je možné i hradit osobní náklady na koordinátory dobrovolníků, ale takových zdrojů není mnoho nebo jsou "omezující" (např. výše úvazku, DPP, atd.). Z tohoto důvodu hledáme další a další zdroje, která nám pomohou stabilizovat financování a koordinátorům i samotným dobrovolníkům dát dlouhodobější jistoty.

Jednou z možností jsou víceleté projekty v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých, o jehož možnostech jsme si přišli popovídat se zástupkyněmi Domu zahraniční spolupráce. Kromě praktických rad, konkrétních informací a příjemné atmosféry jsme si odnesli i myšlenku na společný projekt v rámci Rady dobrovolnických center regionu Severozápad.

Do projektu se zapojí několik našich členů a cílem bude zvyšování naší kvalifikace, zavádění dobré praxe ze zahraničí a získávání nových kontaktů a zkušeností. Nyní pracujeme na analýze našich společných potřeb a začneme pracovat na projektové žádosti, jejíž podání by mělo proběhnout v únoru 2019. Snad budeme úspěšní a budeme moci své nové znalosti a dovednosti předávat i dále.

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823