RADA DC SZ

4. 4. 2016 18:07 Napsal: Lucie Bakalářová

RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD

Karlovarský a Ústecký kraj

Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.

Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech a projektech.

HISTORIE RADY DC SZ V DATECH A ČÍSLECH

Počet členů RADY DC SZ se mění, ale poslání a cíl zůstávají. Předsednická organizace cca 4x ročně pořádá zasedání RADY DC SZ, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech členských a zpřátelených organizacích. Náplní každého setkání je sdílení informací a zkušeností z jednotlivých regionů. Zároveň se setkáváme se zajímavými lidmi, vytváříme společnou strategii rozvoje dobrovolnictví a věnujeme se jednotlivým tématům.

V letech 2007 až 2015 bylo předsednickým centrem Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem pod vedení Mgr. Lenky Černé. Při hlasování členů na jednom ze zasedání bylo odsouhlaseno předávání předsednictví mezi jednotlivými členskými organizacemi. Dne 3. prosince 2015 tedy předsednictví RADY DC SZ převzalo Dobrovolnické centrum RADKA.


Aktivity RADY DC SZ v roce 2018:

Slavnostní předání předsednictví pro r. 2018 organizaci INSTAND Karlovy Vary

1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2018 v Sociálních službách p. o. v Kynšperku nad Ohří


Aktivity RADY DC SZ v roce 2017:

1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem

Návrh na předání předsednictví pro r. 2018 organizaci INSTAND Karlovy Vary

2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích

3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Dobrovolnickém centru RADKA Kadaň


Aktivity RADY DC SZ v roce 2016:

Vznik loga RADY DC SZ ve spolupráci s dobrovolníky z portálu Um sem, um tam

1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 v Nemocnici Kadaň, s.r.o.

Vznik informačních materiálů RADY DC SZ ve spolupráci s dobrovolníky z portálu Um sem, um tam - brožura / záložka

2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 na Krajském úřadě Karlovarského kraje

3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 na radnici Statutárního města Chomutov

Členové RADY DC SZ odhlasovali pokračování předsednictví Dobrovolnického centra RADKA pro r. 2017.

4. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 proběhne ve spoulpráci s DC při Farní charitě Cheb. Zasedání se zároveň zúčastní zahraniční partneři projektu People to people.

 

 

TÁBORY A POBYTY

PRO MLÁDEŽ

ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ, MŠ a JESLE

JESLE KLÁŠTEREC


 

 

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

leden - 1253
únor - 1309
březen - 1293