Co jsme zažili
Lucie Bakalářová

Lucie Bakalářová

čtvrtek, 19 duben 2018 00:00

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU

V dubnu jsme plnili další úkol v celostátním projektu recyklovaní, který je zaměřen na zvýšení povědomí dětí o tom, jaké odpady vytváříme a jak jejich množství snížit. RADKA z.s. je v tomto projektu zapojena již několik let, třídění odpadu včetně bio a elektro odpadu je pro nás samozřejmostí.

pátek, 04 květen 2018 05:58

Lucie Tůmová

Provozní pracovnice v dětské skupině JESLE KLÁŠTEREC

Vzdělání: Střední škola, obor hotelnictví a turismus

Zájmy: zahradničeni, knížky, hudba

Znamení: blíženec

Rodina:  manžel a syn.

 

 

Agnes o. s. - Kurz efektivního řízení NNO (2007)

zájmy: sport, četba, cestování

znamení: Váhy

Vdaná, skoro 3 děti J.
středa, 02 květen 2018 13:11

Síla kruhu

Projekt „Síla kruhu“

Dotační program: MPSV Rodina, oblast II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí


Kontaktní osoby projektu:

Bc. Lucie Dvořáková, DiS.- administrátor RK; koordinátor projektu; tel.: 774 946 378; e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Olga Šoltésová- administrátor RK; statutární zástupce; tel.: 734 454 480; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavní aktivity:

1. Zahájení spolupráce v rámci pověření OSPOD s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem

2. Realizace Rodinných konferencí (od zadání zakázky OSPOD až po vytvoření plánu)

3. Vytvoření Sborníku dobré praxe rodinných konferencí (zkušenosti získané za realizaci projektu)

 

Cíl projektu:

Projektem bude zahájena spolupráci se třemi odděleními (OSPOD, Oddělení soc. prevence, Oddělení náhradní rodinné péče) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde tak zajistíme ohroženým dětem a rodinám možnost využít inovativní metodu Rodinných konferencí pro řešení své nepříznivé životní situace. Především pak rodinám ohroženým sociálním vyloučením či rodinám z vyloučených lokalit, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. Rodinám, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodinám, jejichž děti jsou ohrožené sociálně patologickými jevy. Také rodinám, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

 

Výstupy projektu:

Nový přístup Rodinných konferencí bude nabídnut 12 rodinám z Ústí nad Labem. Předpokládáme, že možnost RK využije 6 rodin (po krácení rozpočtu 4 rodiny). Počet účastníků jedné RK je různý, většinou to bývá 5 -20 osob.

Tedy pro 4 rodiny bude připravena Rodinná konference. Každé se zúčastní minimálně 8 účastníků ze strany rodiny (děti, zákonný zástupce dětí, další osoby ochotny nabídnout pomoci rodině), bude se tedy počet klientů (podpořených osob) rovnat 32 osobám.

 

Cílová skupina:

CS jsou rodiny s dětmi, na které se zaměřují pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí a to podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do CS patří také rodiny, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodiny, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Služba bude poskytována rodinám žijícím ve městě Ústí nad Labem a přilehlých obcí. 
 

 

Aktuální informace o projektu:

Dne 17. 4. 2018 nám prostřednictvím emailu přišla potěšující zpráva od MPSV, které nás informovalo o zveřejnění výsledků dotačního řízení Rodina 2018, do kterého jsme se přihlásili s projektem „Síla kruhu“ zaměřeným na Rodinné konference. Dle těchto výsledků jsme zjistili, že námi podaný projekt byl podpořen, proto jsme se hned pustili do práce a spojili jsme se s pracovníky Odboru sociálních věcí na Magistrátu v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli zapojit do našeho projektu.

Domluvily jsme si schůzku pro zahájení spolupráce na 2.5.2018. V rámci této schůzky jsme pracovníky z oddělení SPOD, oddělení sociální prevence a oddělení náhradní rodinné péče informovali o projektu (co je jeho hlavním cílem, jaká je cílová skupina projektu, jaké jsou jednotlivé aktivitami projektu), představili jsme jim vytvořené dokumenty důležité pro projekt a realizaci RK; vysvětlili jsme jim jejich používání.

Další setkání v rámci nastavené spolupráce jsme si domluvili na červen 2018. Pracovnice odboru soc. věcí Magistrátu Ústí nad Labem budou nyní nabízet možnost RK rodinám, které dle vlastního uvážení považují za vhodné rodiny, kterým by RK mohla pomoci v řešení jejích situace v případě, že některá z rodin projeví zájem o realizaci RK, kontaktují nás dle domluveného postupu.

neděle, 29 duben 2018 18:15

VÍTÁNÍ MÁJE NA FRANTIŠKÁNĚ

Nedělní slunečné odpoledne jsme si užili velice aktivně. Při prorodinné aktivitě jsme se znovu setkali s našimi partnery z Mateřské školy z Olbernhau. Společně jsme si s dětmi zasoutěžili, upekli si buřty a procvičili si německý jazyk.

pátek, 20 duben 2018 00:00

BESEDA - profesionální pěstounství

Pří pátečním dopoledni nás navštívila profesionální pěstounka. Povídali jsme si jak to funguje, jak se jí s její profesí žije a kde vidí pozitiva a negativa své práce. Bylo to velmi přínosné a zajímavé.

pátek, 27 duben 2018 00:00

WORKSHOP ZERO WASTE

Beseda Zero waste a minimalismus v mateřském centru

Poslední pátek v měsíci dubnu jsme měli v mateřském centru besedu na téma Zero waste a minimalismus, což jsou dnes módní slova, souvisí s ekologií a s trvale udržitelným životním stylem, což je v současnosti obzvlášť dležité téma i v souvislosti s klimatickou změnou,

čtvrtek, 19 duben 2018 00:00

DEN ZEMĚ

Den země jsme si společně připomněli na naší zahrádce. S rodiči jsme si povídali o ochraně přírody, jak šetřit přírodní zdroje a celkově jak vnímají situaci naší planet. S dětmi jsme si zasadili kytičky a zaskotačili na připravených stanovištích.

pátek, 06 duben 2018 00:00

ŠÁTKOVÁNÍ

Svépomocná skupina se schází pravidelně v herně Mateřského centra. Účastníci si předávají informace a hlavně vlastní zkušenosti.

pondělí, 23 duben 2018 00:00

MĚŘENÍ OČÍ

Při dnešním dopoledním programu nás navštívila také zdravotní sestra z organizace Prima Vizus, která provedla  preventivní vyšetření zraku dětí.  Podporujeme zdraví dětí a jsme si vědomi, 

pondělí, 16 duben 2018 06:33

KURZ - reálná kresba, uhel

V dubnu jsme si zpestřili víkend kurzem od společnosti Serafin. Byl to pokračovací kurz navazující na předchozí tužku. Reálná kresba byla trošku těžší oříšek, ale všichni účastníci se s tím dobře poradili a výsledky byly pro nás všechny překvapující. Nedělní uhel je více o zábavě a obrázky byly skutečně uchvacující.

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Strana 1 z 26
 

TÁBORY A POBYTY

PRO MLÁDEŽ

ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ, MŠ a JESLE

JESLE KLÁŠTEREC


 

 

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

leden - 1253
únor - 1309
březen - 1293