Projekt UŽ VÍM, KAM S NÍM

19. 11. 2009 22:54 Napsal: Hana Vodrážková

Tento projekt
* se realizuje v rámci programu EVVO krajského úřadu
* je zaměřen na enviromentální výchovu a vzdělávání
* je již podruhé financován ze zdrojů KÚ Ústí nad Labem, v letošním roce 2008 dotací ve výši 18 tis. Kč
* hradí částečně mzdové a materiální náklady ekologických aktivit sdružení
* se týká rozvíjení citu pro přírodu a ochranu životního prostředí, třídění odpadu

Ekologická osvěta v rámci sdružení RADKA

Občanské sdružení RADKA (Rodiče a děti Kadaně o. s.) vzniklo v létě roku 2003.
Jak už sám název napovídá, zabývá se především péčí o rodinu a děti v Kadani a okolí.

Jeho vznik je neodlučitelně spjatý se založením mateřského centra.
Součástí sdružení je od roku 2006 také dobrovolnické, vzdělávací a plavecké centrum. Ve fázi vzniku je sociální centrum.

Už od počátku existence sdružení se snažíme během programů MCrozvíjet cit pro přírodu a ochranu životního prostředí.

V roce 2006 jsme se rozhodli dát těmto aktivitám určitý řád a důraz.
V první fázi jsme zaměřili pozornost na seznámení se systémem třídění odpadů v Kadani. Cílem první fáze je zvýšit počet domácností, které budou SPRÁVNĚ TŘÍDIT odpad.

Spolupracujeme s Ekocentrem Stepník, Technickými službami města Kadaně,
Odborem životního prostředí v Kadani či firmou EKO-KOM.

V roce 2008 vznikl další projekt UŽ VÍM, KAM S NÍM. Projekt zahrnoval hlavně vybavení nové provozovny funkčními nádobami na tříděný odpad, pořízení kompostéru a vznik bylinkového koutku na novém dětském hřišti ZAHRÁDKA. Dále jsme pokračovali v začleňování a upevňování aktivit souvisejících s enviromentální výchovou a osvětou. Hlavní cílovou skupinou byli a jsou členové sdružení. Naše akce však jsou propagovány po celé Kadani a většiny z nich se může účastnit široká veřejnost.

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

RC KLÁŠTEREC n/O


 
 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823
únor - 1793