Projekt NOVÁ PERSPEKTIVA

19. 11. 2009 23:25 Napsal: Stáňa Hamáková

Rozvoj pracovní seberealizace a dobrovolnického uplatnění rodičů zajišťujících chod sdružení.

Tento projekt

- byl připraven na základě vypsání dotačního řízení pro organizace vyvíjející činnost v oblasti podpory fungující rodiny
- je zaměřen na podporu služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o dítě do 6 let věku
- je financován ze zdrojů MPSV dotací ve výši 262 tis. Kč
- hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace
- je pro rok 2006
- se týká oblasti péče o rodiny s malými dětmi v našem městě
- si klade za cíl předejít problémům pramenícím ze sociálního vyloučení rodiče pečujícího o malé dítě (děti)

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823