admin

admin

pátek, 10 únor 2017 09:02

test

test

pondělí, 28 září 2015 14:39

Aquastrečink

Lekce jsou určeny pro všechny zájemce od 15 do 99 let.

Termín: v pondělí 18,30 a ve středu 12,30.

Cena:  100,- Kč/1 lekce 

Návštěvu lekce si objednejte v rezevračním systému

Plaveme v pondělí 18,30 a ve středu 12,30.

Hodiny zdravotního plavání pro dospělé jsou určeny klientům s lehčím stupněm zdravotního oslabení. V lekcích jsou prováděna kompenzační cvičení ve vodě, protahování a plavání různými plaveckými způsoby dle charakteru zdravotního oslabení s využitím celé řady nadlehčovacích pomůcek. Voda je ideální prostředí pro bezbolestné cvičení. Voda odlehčuje klouby a páteř, snižuje svalové napětí. Voda nám pomáhá zlepšit nebo udržet kondici.

 

Lektorka: Špičková Jana

 
úterý, 14 leden 2014 21:38

Kalendář Radka

Kalendář Radka


KURZ O VÝCHOVĚ DĚTÍ

KURZ O VÝCHOVĚ DĚTÍ
25.04.2018

MCR - akce v Mateřském centru

Zdravé nošení dětí v šá...

Zdravé nošení dětí v šá...
25.04.2018 15.00


MCR - akce v Mateřském centru

CANISTERAPIE NA LDN

CANISTERAPIE NA LDN
26.04.2018 15.00


DCR

WORKSHOP - zero aste a minimal...

WORKSHOP - zero aste a minimal...
27.04.2018 10.30


MCR - akce v Mateřském centru

VÍTÁNÍ MÁJE NA FRANTIŠKÁ...

VÍTÁNÍ MÁJE NA FRANTIŠKÁ...
29.04.2018 15.00


MCR - akce v Mateřském centru

VOLNÁ HERNA V AJ

VOLNÁ HERNA V AJ
30.04.2018 16.00


MCR - akce v Mateřském centru

CANISTERAPIE NA LDN

CANISTERAPIE NA LDN
03.05.2018 15.00


DCR

SVP - ŠÁTKOVÁNÍ

SVP - ŠÁTKOVÁNÍ
04.05.2018 10.00


MCR - akce v Mateřském centru

ZAŽIJ DofE

ZAŽIJ DofE
10.05.2018 13.00


RADKA

Partnerská návštěva ve Wro...

Partnerská návštěva ve Wro...
From 14.05.2018 Until 18.05.2018

ZS

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
22.05.2018 16.00


DCR

OSLAVA DNE DĚTÍ

OSLAVA DNE DĚTÍ
01.06.2018 16.00


DCR

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE
12.06.2018 16.00


DCR

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
26.06.2018 16.00


DCR

DOVOLENÁ - ITÁLIE

DOVOLENÁ - ITÁLIE
From 29.06.2018 Until 08.07.2018 08.00


MCR - akce v Mateřském centru

DOVOLENÁ V CHORVATSKU

DOVOLENÁ V CHORVATSKU
From 26.07.2018 Until 04.08.2018 12.00


MCR - akce v Mateřském centru

ANGLICKÝ TÁBOR - WORKCAMP

ANGLICKÝ TÁBOR - WORKCAMP
19.08.2018 08.00


MCR - akce v Mateřském centru

Partnerská návštěva v Plov...

Partnerská návštěva v Plov...
From 10.09.2018 Until 15.09.2018

ZS

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
11.09.2018 16.00


DCR

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE
11.09.2018 16.00


DCR

neděle, 24 březen 2013 00:33

Jana Špičková

Lektorka PCR

Telefon: 739 654 331

Vzdělání: SZŠ Praha Kandertova - Zdravotní sestra 1984, Kenny - rekvalifikace - Instruktorka kojeneckého plavání 1990, FTVS UK - Učitel plavání 3 st. 2008, 25 let praxe v kojeneckém plavání - Praha

Znamení: Vodnář

Zájmy: vnouček Daniel, Max (anglický buldok), plavání, moře, příroda, PC a fotografování

Rodina: vdaná, 3 dcery

 

sobota, 23 březen 2013 15:12

Šance pro všechny

Projekt „Podpora podnikání žen“
registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00414
 
Projekt je zaměřen na podporu 48 žen z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí, které uvažují o zvýšení kvalifikace nebo zahájení podnikání jako o možném řešení své pracovní situace. situace v období vysoké nezaměstnanosti v našem regionu.
 
Obsahuje 3 hlavní aktivity na podporu účastnic:
 
1.Povinný základní blok vzdělávání  pro zahájení podnikání.
Obsahuje:
Kurz podnikatelského minima v rozsahu
Poradenství a motivaci v rozsahu
Zpracování Pracovně bilanční diagnostiky
Kurz Základy obsluhy PC
K zákl. bloku patří také uspořádání 4 workshopů vedených odborníky v oborech souvisejících s podnikáním (právník, finanční analytik, marketér, daňový poradce, pracovník z ÚP a FÚ, bankéř, podnikatel - živnostník apod.).
 
2.Volitelný blok specifického vzdělávání:
V nabídce budou buď akreditované kurzy - Administrativní pracovník, Kurzy PC pro pokročilé, Webdesign nebo výběr dalšího vhodného externího skupinového či individuálního kurzu.
 
3. Vytvoření 15 podpořených pracovních míst s důrazem na rovné příležitosti, s využitím oslovení zaměstnavatelů genderovou kampaní. Vytvoření podmínek pro zahájení podnikání pro 14 účastnic kurzu.
 
Dále mohou účastníci projektu využít doprovodných opatření jako je hlídání dětí v průběhu výuky a proplácení jízdného.
 
Kontaktními osobami pro tento projekt jsou:
Mgr.Hana Vodrážková - manager projektu,
Adéla Kašková – koordinátor projektu
 
Projekt „Šance pro všechny“
registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00304

Projekt je zaměřen na skupinu sociálně vyloučených obyvatel z Kadaně a jejího okolí (v současné době existují 2 sociálně vyloučené lokality - Prunéřov a ulice Chomutovská - s jejichž obyvateli převážně v projektu počítáme). Projektem chceme začlenit některé osoby z výše uvedené skupiny na trh práce - a to zejména osoby ve věku od 16 do 26 let, osoby straší 50ti let a také osoby z jiného sociokulturního prostředí. V projektu oslovíme celkem 150 osob a z tohoto počtu by alespoň 60 osob bylo zapojeno do třídílného vzdělávacího bloku (motivační Job klub, profesní a bilanční diagnostika; rekvalifikace). Pokud to bude možné u daného typu rekvalifikace, pak bude zajištěna v rámci rekvalifikace i odborná praxe. Absolventům budeme hledat vhodné zaměstnání a popř. domlouvat podpořené pracovní místo (22 osob po dobu projektu).

Harmonogram projektu:
Zahájení:  15.3.2013
Doba trvání: 24 měsíců - do 14.3.2015

Kontaktní osoba: Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480
V následujících dvou letech chceme osoby sociálně vyloučené zejména k práci motivovat, poskytnout jim prostor pro vzdělání (rekvalifikaci) a získání praxe a vhodného zaměstnání.

Cíle projektu:
Projektem chceme dosáhnout začlenění účastníků z řad sociálně vyloučených na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 64 osob, přičemž z tohoto počtu chceme pomoci najít 22 osobám pracovní místo.
K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
a) motivace cíl.skupiny k hledání si práce (oslovení 150 osob v projektu)
b) vzdělání cíl.skupiny v dovednostech, které jim pomohou práci získat a udržet a zároveň se orientovat na trhu práce (účast 64 osob do vzdělávacího bloku; z čehož alespoň 40 osob jej absolvuje)
c) získání odborné praxe cíl. skupiny v rámci vzdělávání
d) jednání se zaměstnavateli - dojednávání praxí/stáží a obsazování volných pracovních míst
e) poskytnutí přímé podpory cíl.skupiny při praxích/stážích u zaměstnavatelů a poskytnutí podpory v novém zaměstnání (alespoň 22 osob)

Cílovou skupinou projektu jsou:
A) Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
B) Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
C) Osoby starší 50 let

Klíčové aktivity projektu:
1.Pracovní poradenství a Pracovní asistence  – práce přímo ve vyloučených lokalitách, u zaměstnavatelů a také v provozovně RADKA o.s.
-oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
-aktivní komunikace se spolupracující organizacemi; zaměstnavateli při dojednávání praxí či zaměstnání
-poskytnutí podpory účastníkům na novém pracovním místě; získání zpětné vazby od účastníků i zaměstnavatelů

2.Vzdělávací blok a Zajištění odborných praxí – je souborem několika na sebe navazujících aktivit: Job klub, rekvalifikace, pracovní a bilanční diagnostika (účastníci se budou řídit individuálním a skupinovým rozvrhem) a dále pak absolvování praxe (pokud to rekvalifikace umožňuje)
-v první části vzdělávacího bloku bude realizován Job klub; poté bude provedena pracovní a bilanční diagnostika (PBD), kdy každý účastník získá individuální hodnocení pracovních předpokladů; na základě výsledků PBD a aktuální situace na trhu práce bude zvolena vhodná rekvalifikace
-oslovení konkrétních zaměstnavatelů s volnými pracovními místy a dojednání praxe
-získání odborného osvědčení

3.Zajištění pracovních míst a podpora udržitelnosti - z výstupů bilanční a pracovní diagnostiky a z nabídky zaměstnavatelů bude pro každého účastníka vybráno buď vhodné zaměstnání nebo požadované doplnění vzdělání, které zaměstnavatel žádá
-bude zprostředkován kontakt se zaměstnavateli k obsazení či vytvoření min. 22 pracovních míst pro účastníky projektu, kterým bude poskytnut mzdový příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů
-nově vytvořených míst bude celkem 7 (přepočteno na plné úvazky) a 15 míst bude obsazených volných

4.Řízení projektu „Šance pro všechny“ - projektový tým zabezpečí bezpečný, ekonomicky přijatelný a efektivní průběh projektu:
-zajištění realizace všech klíčových aktivit; dodržení stanovených cílů / indikátorů projektu
-aktivní komunikace a zapojení účastníků a spolupracujících organizací do projektu
-zpracování monitorovacích zpráv; vyúčtování projektu

Smyslem a cílem celého projektu je zapojit osoby ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, které jim dají možnost vzdělávat se, zjistit, jakým směrem se ve svém profesním životě ubírat a získat potřebnou praxi. Společnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění na trh práce.

 
čtvrtek, 14 červenec 2011 06:08

Zaměstnanci v RADKA

Výkonný orgán:

Vodrážková Hana
ředitelka organizace, předsedkyně sdružení
lektorka PCR, asistentka MCR, koordinátorka EVS
telefon: 737 734 716
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šoltésová Olga
vedoucí SCR, personální zástupkyně ředitelky, soc.pracovnice; lektor SR-SD
telefon: 734 454 480
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vindušková Dana
účetní
telefon: 734 503 109
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Seznam zaměstnanců:

Adámková Renata
vedoucí zahraniční spolupráce, koordinátorka školního klubu
telefon: 739 677 608
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bakalářová Lucie
vedoucí MCR, propagace, asistentka logopedie, lektor SR-SD
telefon: 739 094 565
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Denisa Davidová
vychovatelka Školního klubu
telefon: 734 144 189
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dvořáková Hana
lektorka PCR
telefon: 739 654 331
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dvořáková Lucie
vedoucí SAS, metodik SAS, sociální pracovnice, asistentka logopedie, administrátor Rodinných konferencí
telefon: 774 946 378
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Frenáková Pavlína
vychovatelka Školního klubu
telefon: 734 144 189
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hamáková Stanislava
vedoucí DCR, sociální pracovnice, lektor SR-SD, hlavní táborová vedoucí
telefon: 734 468 449
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hamáková Zuzana
pracovní poradenství v Kadani
telefon: 730 511 145
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Horáková Pavlína
sociální pracovnice, koordinátor programu DofE
telefon: 734 503 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hrazdírová Marie
asistentka vedení
telefon: 734 571 339
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurkiewiczová Zdeňka
vedoucí služby hlídání dětí
telefon: 775 791 660
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mertová Ivana
vedoucí VCR, vychovatelka Školního klubu

telefon:730 894 154
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miltnerová Lucie
vedoucí OSP, sociální pracovnice
telefon: 608 517 065
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Myškova Lenka
pracovnice v sociálních službách 
telefon: 
734 503 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neimontiene Ingrid - na rodičovské dovolené
vedoucí služby hlídání dětí
telefon:
e-mail: 

Radová Šárka
sociální pracovnice
telefon: 734 453 684
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Špatenková Nikola
vychovatelka Školního klubu, koordinátor programu DofE
telefon: 778 083 022
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Špičková Jana
vedoucí PCR
telefon: 739 654 331
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Štechová Zdeňka
mzdová účetní
telefon: 734 503 109
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Trepešová
pracovní poradenství v Klášterci nad Ohří
telefon: 778 083 012
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vančurová Pavlína
pracovnice v sociálních službách
telefon:
733 748 030
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Volhejnová Jaroslava
pracovnice v sociálních službách
telefon: 734 453 684
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

Zounarová Alena
sociální pracovnice
telefon: 
733 748 030
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Doprovody pro děti:
Inga Neimontiené
Alena Machavová
Petra Michalová
Lenka Burešová


Pracovníci JESLE Klášterec

JUDr. Petra Michalcová
koordinátorka
telefon: 608 751 619
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pečovatelky a provozní pracovnice:

Poupová Marie
Švarcová Lenka
Vondráčková Petra

Bočková Kateřina
Lucie Tůmová


Naši externí pracovníci:

Grozdanová Lada
lektorka keramického kroužku
poradkyně SToB OBezitě

Gulíková Dita
supervizorka SC RADKA

Kratochvíl Marek
lektor PC a volnočasových aktivit

Lhotstká Jana
supervizorka DC RADKA

Batuyeva Alice
lektorka orientálních tanců
telefon: 603 345 906

_____________________

Kam dále:

Dobrovolníci EVS v RADKA z. s.
Dobrovolníci evidovaní v RADKA z. s.
Kontakty - adresa, kontaktní formulář, mapka, číslo účtu, IČ

 

TÁBORY A POBYTY

PRO MLÁDEŽ

ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ, MŠ a JESLE

JESLE KLÁŠTEREC


 

 

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

leden - 1253
únor - 1309
březen - 1293