admin

admin

pátek, 10 únor 2017 09:02

test

test

pondělí, 28 září 2015 14:39

Aquastrečink

Lekce jsou určeny pro všechny zájemce od 15 do 99 let.

Termín: v pondělí 18,15

Cena:  100,- Kč/1 lekce 

Návštěvu lekce si objednejte v rezevračním systému

Hodiny zdravotního plavání pro dospělé jsou určeny klientům s lehčím stupněm zdravotního oslabení. V lekcích jsou prováděna kompenzační cvičení ve vodě, protahování a plavání různými plaveckými způsoby dle charakteru zdravotního oslabení s využitím celé řady nadlehčovacích pomůcek. Voda je ideální prostředí pro bezbolestné cvičení. Voda odlehčuje klouby a páteř, snižuje svalové napětí. Voda nám pomáhá zlepšit nebo udržet kondici.

 

Lektorka: Špičková Jana

 
úterý, 14 leden 2014 21:38

Kalendář Radka

Kalendář Radka


EVS - DOBROVOLNÍKEM V ZAHRANI...

EVS - DOBROVOLNÍKEM V ZAHRANI...
16.01.2019 08.00


ZS

CANISTERAPIE NA LDN

CANISTERAPIE NA LDN
17.01.2019 15.30


DCR

KÁVA, CHLÉB A OLIVOVÝ OLEJ

KÁVA, CHLÉB A OLIVOVÝ OLEJ
18.01.2019 10.00


MCR - akce v Mateřském centru

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
22.01.2019 16.00


DCR

SETKÁNÍ S NELOU BICKOUVOU

SETKÁNÍ S NELOU BICKOUVOU
23.01.2019 10.30


MCR - akce v Mateřském centru

ZASEDÁNÍ RDC V KARLOVÝCH VA...

ZASEDÁNÍ RDC V KARLOVÝCH VA...
24.01.2019 10.00


DCR

CANISTERAPIE NA LDN

CANISTERAPIE NA LDN
24.01.2019 15.00


DCR

BAZÁREK

BAZÁREK
25.01.2019 10.00


MCR - akce v Mateřském centru

CANISTERAPIE NA LDN

CANISTERAPIE NA LDN
31.01.2019 15.30


DCR

VÝLET

VÝLET
01.02.2019 07.30


MCR - akce v Mateřském centru

SVP - ŠÁTKOVÁNÍ

SVP - ŠÁTKOVÁNÍ
11.02.2019 10.00


MCR - akce v Mateřském centru

JAK SLADIT DOMÁCNOST

JAK SLADIT DOMÁCNOST
20.02.2019 10.30


MCR - akce v Mateřském centru

DĚTSKÝ KARNEVAL

DĚTSKÝ KARNEVAL
24.02.2019 16.00


MCR - akce v Mateřském centru

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE

DOBROKAVÁRNA + SUPERVIZE
26.02.2019 16.00


DCR

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ "PEOPLE ...

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ "PEOPLE ...
From 04.03.2019 Until 08.03.2019

DCR

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
26.03.2019 16.00


DCR

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
23.04.2019 16.00


DCR

DOBROKAVÁRNA

DOBROKAVÁRNA
28.05.2019 16.00


DCR

DEN DĚTÍ

DEN DĚTÍ
03.06.2019 16.00


DCR

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ "PEOPLE ...

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ "PEOPLE ...
From 17.06.2019 Until 21.06.2019

DCR

neděle, 24 březen 2013 00:33

Jana Špičková

Lektorka PCR

Telefon: 739 654 331

Vzdělání: SZŠ Praha Kandertova - Zdravotní sestra 1984, Kenny - rekvalifikace - Instruktorka kojeneckého plavání 1990, FTVS UK - Učitel plavání 3 st. 2008, 25 let praxe v kojeneckém plavání - Praha

Znamení: Vodnář

Zájmy: vnouček Daniel, Max (anglický buldok), plavání, moře, příroda, PC a fotografování

Rodina: vdaná, 3 dcery

 

sobota, 23 březen 2013 15:12

Šance pro všechny

Projekt „Podpora podnikání žen“
registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00414
 
Projekt je zaměřen na podporu 48 žen z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí, které uvažují o zvýšení kvalifikace nebo zahájení podnikání jako o možném řešení své pracovní situace. situace v období vysoké nezaměstnanosti v našem regionu.
 
Obsahuje 3 hlavní aktivity na podporu účastnic:
 
1.Povinný základní blok vzdělávání  pro zahájení podnikání.
Obsahuje:
Kurz podnikatelského minima v rozsahu
Poradenství a motivaci v rozsahu
Zpracování Pracovně bilanční diagnostiky
Kurz Základy obsluhy PC
K zákl. bloku patří také uspořádání 4 workshopů vedených odborníky v oborech souvisejících s podnikáním (právník, finanční analytik, marketér, daňový poradce, pracovník z ÚP a FÚ, bankéř, podnikatel - živnostník apod.).
 
2.Volitelný blok specifického vzdělávání:
V nabídce budou buď akreditované kurzy - Administrativní pracovník, Kurzy PC pro pokročilé, Webdesign nebo výběr dalšího vhodného externího skupinového či individuálního kurzu.
 
3. Vytvoření 15 podpořených pracovních míst s důrazem na rovné příležitosti, s využitím oslovení zaměstnavatelů genderovou kampaní. Vytvoření podmínek pro zahájení podnikání pro 14 účastnic kurzu.
 
Dále mohou účastníci projektu využít doprovodných opatření jako je hlídání dětí v průběhu výuky a proplácení jízdného.
 
Kontaktními osobami pro tento projekt jsou:
Mgr.Hana Vodrážková - manager projektu,
Adéla Kašková – koordinátor projektu
 
Projekt „Šance pro všechny“
registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00304

Projekt je zaměřen na skupinu sociálně vyloučených obyvatel z Kadaně a jejího okolí (v současné době existují 2 sociálně vyloučené lokality - Prunéřov a ulice Chomutovská - s jejichž obyvateli převážně v projektu počítáme). Projektem chceme začlenit některé osoby z výše uvedené skupiny na trh práce - a to zejména osoby ve věku od 16 do 26 let, osoby straší 50ti let a také osoby z jiného sociokulturního prostředí. V projektu oslovíme celkem 150 osob a z tohoto počtu by alespoň 60 osob bylo zapojeno do třídílného vzdělávacího bloku (motivační Job klub, profesní a bilanční diagnostika; rekvalifikace). Pokud to bude možné u daného typu rekvalifikace, pak bude zajištěna v rámci rekvalifikace i odborná praxe. Absolventům budeme hledat vhodné zaměstnání a popř. domlouvat podpořené pracovní místo (22 osob po dobu projektu).

Harmonogram projektu:
Zahájení:  15.3.2013
Doba trvání: 24 měsíců - do 14.3.2015

Kontaktní osoba: Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480
V následujících dvou letech chceme osoby sociálně vyloučené zejména k práci motivovat, poskytnout jim prostor pro vzdělání (rekvalifikaci) a získání praxe a vhodného zaměstnání.

Cíle projektu:
Projektem chceme dosáhnout začlenění účastníků z řad sociálně vyloučených na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 64 osob, přičemž z tohoto počtu chceme pomoci najít 22 osobám pracovní místo.
K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
a) motivace cíl.skupiny k hledání si práce (oslovení 150 osob v projektu)
b) vzdělání cíl.skupiny v dovednostech, které jim pomohou práci získat a udržet a zároveň se orientovat na trhu práce (účast 64 osob do vzdělávacího bloku; z čehož alespoň 40 osob jej absolvuje)
c) získání odborné praxe cíl. skupiny v rámci vzdělávání
d) jednání se zaměstnavateli - dojednávání praxí/stáží a obsazování volných pracovních míst
e) poskytnutí přímé podpory cíl.skupiny při praxích/stážích u zaměstnavatelů a poskytnutí podpory v novém zaměstnání (alespoň 22 osob)

Cílovou skupinou projektu jsou:
A) Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
B) Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
C) Osoby starší 50 let

Klíčové aktivity projektu:
1.Pracovní poradenství a Pracovní asistence  – práce přímo ve vyloučených lokalitách, u zaměstnavatelů a také v provozovně RADKA o.s.
-oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
-aktivní komunikace se spolupracující organizacemi; zaměstnavateli při dojednávání praxí či zaměstnání
-poskytnutí podpory účastníkům na novém pracovním místě; získání zpětné vazby od účastníků i zaměstnavatelů

2.Vzdělávací blok a Zajištění odborných praxí – je souborem několika na sebe navazujících aktivit: Job klub, rekvalifikace, pracovní a bilanční diagnostika (účastníci se budou řídit individuálním a skupinovým rozvrhem) a dále pak absolvování praxe (pokud to rekvalifikace umožňuje)
-v první části vzdělávacího bloku bude realizován Job klub; poté bude provedena pracovní a bilanční diagnostika (PBD), kdy každý účastník získá individuální hodnocení pracovních předpokladů; na základě výsledků PBD a aktuální situace na trhu práce bude zvolena vhodná rekvalifikace
-oslovení konkrétních zaměstnavatelů s volnými pracovními místy a dojednání praxe
-získání odborného osvědčení

3.Zajištění pracovních míst a podpora udržitelnosti - z výstupů bilanční a pracovní diagnostiky a z nabídky zaměstnavatelů bude pro každého účastníka vybráno buď vhodné zaměstnání nebo požadované doplnění vzdělání, které zaměstnavatel žádá
-bude zprostředkován kontakt se zaměstnavateli k obsazení či vytvoření min. 22 pracovních míst pro účastníky projektu, kterým bude poskytnut mzdový příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů
-nově vytvořených míst bude celkem 7 (přepočteno na plné úvazky) a 15 míst bude obsazených volných

4.Řízení projektu „Šance pro všechny“ - projektový tým zabezpečí bezpečný, ekonomicky přijatelný a efektivní průběh projektu:
-zajištění realizace všech klíčových aktivit; dodržení stanovených cílů / indikátorů projektu
-aktivní komunikace a zapojení účastníků a spolupracujících organizací do projektu
-zpracování monitorovacích zpráv; vyúčtování projektu

Smyslem a cílem celého projektu je zapojit osoby ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, které jim dají možnost vzdělávat se, zjistit, jakým směrem se ve svém profesním životě ubírat a získat potřebnou praxi. Společnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění na trh práce.

 
čtvrtek, 14 červenec 2011 06:08

Zaměstnanci v RADKA

Výkonný orgán:

Vodrážková Hana
ředitelka organizace, předsedkyně sdružení
lektorka PCR, asistentka MCR, koordinátorka EVS
telefon: 737 734 716
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šoltésová Olga
vedoucí SCR, personální zástupkyně ředitelky, soc.pracovnice; lektor SR-SD
telefon: 734 454 480
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vindušková Dana
účetní
telefon: 734 503 109
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Seznam zaměstnanců:

Bakalářová Lucie
vedoucí MCR, propagace, asistentka logopedie, lektor SR-SD
telefon: 739 094 565
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Benešová Štěpánka
vychovatelka Školního klubu
telefon:
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dlouhých Deny
international cooperation assistant
telefon: 739 677 608
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dvořáková Hana
lektorka PCR
telefon: 739 654 331
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hamáková Stanislava
vedoucí DCR, sociální pracovnice, lektor SR-SD, hlavní táborová vedoucí
telefon: 734 468 449
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Horáková Pavlína
sociální pracovnice, koordinátor programu DofE
telefon: 734 503 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hrazdírová Marie
asistentka vedení
telefon: 734 571 339
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurkiewiczová Zdeňka
vedoucí služby hlídání dětí
telefon: 775 791 660
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mertová Ivana
vedoucí VCR, vychovatelka Školního klubu

telefon:730 894 154
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mikeová Denisa
pracovnice v sociálních službách
telefon: 733 748 030
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miltnerová Lucie
vedoucí OSP, sociální pracovnice
telefon: 608 517 065
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Myškova Lenka
pracovnice v sociálních službách 
telefon: 
734 503 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neimontiene Ingrid - na rodičovské dovolené
vedoucí služby hlídání dětí
telefon:
e-mail: 

Radová Šárka
sociální pracovnice
telefon: 734 453 684
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Špičková Jana
vedoucí PCR
telefon: 739 654 331
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Štechová Zdeňka
mzdová účetní
telefon: 734 503 109
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Trepešová Petra
pracovní poradenství v Klášterci nad Ohří
telefon: 778 083 012
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vacková Michaela
pracovní poradenství v Kadani
telefon: 730 511 145
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Volhejnová Jaroslava
pracovnice v sociálních službách
telefon: 734 453 684
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,


Doprovody pro děti:
Inga Neimontiené
Alena Machavová
Petra Michalová
Lenka Burešová


Pracovníci JESLE Klášterec

Švarcová Lenka
koordinátorka
telefon: 608 751 619
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pečovatelky a provozní pracovnice:

Poupová Marie
Vondráčková Petra

Bočková Kateřina

Anita Jindřichová


Naši externí pracovníci:

Grozdanová Lada
lektorka keramického kroužku
poradkyně SToB OBezitě

Gulíková Dita
supervizorka SC RADKA

Kratochvíl Marek
lektor PC a volnočasových aktivit

Lhotstká Jana
supervizorka DC RADKA

Batuyeva Alice
lektorka orientálních tanců
telefon: 603 345 906

_____________________

Kam dále:

Dobrovolníci EVS v RADKA z. s.
Dobrovolníci evidovaní v RADKA z. s.
Kontakty - adresa, kontaktní formulář, mapka, číslo účtu, IČ

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256