Ekologické aktivity RADKA o.s.

25. 9. 2009 9:49 Napsal: Hana Vodrážková

Naše sdružení považuje za velice důležité, aby si lidé uvědomovali zodpovědnost za stav životního prostředí. Proto se snažíme jít příkladem a jsme nakloněni veškerým aktivitám, které se týkají ochrany životního prostředí a přístupu lidí ke svému okolí. Aktivity s enviromentální tématikou nenásilně zapojujeme do každodenních činností, ať už se jedná o program pro maminky s dětmi, kurzisty, členy zájmových kroužků nebo návštěvníky odpoledních aktivit. Zapojujeme se do řady ekologických projektů a sami jsme organizátory mnoha projektů souvisejících s ekologií.

Co realizujeme aktuálně naleznete zde.

Zaměřujeme se především na třídění odpadu (Projekt Už vím, kam s ním), Utváření lepšího postoje lidí ke svému okolí (Projekt Přírodní cestou), vybudovali jsme Hřiště Zahrádka, na kterém vznikl záhon s bylinkami. Ty jsou k dispozici nejen zaměstnancům a dobrovolníkům, ale hlavně klientům. Hřiště Zahrádka využíváme na program při příměstských táborech, v rámci odpolední Volné herny nebo během dopoledních programů pro maminky s dětmi.

 

ŠKOLNÍ KLUB


 

JESLE KLÁŠTEREC


 
 

PRO MLÁDEŽ

GIVT

 

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů


 

Rada dobrovolnických center

 

TÁBORY A POBYTY


 
 
 

ZŠ, MŠ a JESLE

 
 

Návštěvnost 2017

říjen - 1256
listopad - 1358
prosinec - 856