Hana Vodrážková

Hana Vodrážková

úterý, 04 prosinec 2018 17:07

Školní klub RADKA

 

 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020, kapacita klubu je 20 dětí (+ sdílená místa).
ŠKOLNÍ KLUB je určen pro děti 1. - 5. třída z Kadaně i okolí.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek 12 - 19 hodin, denně ve dnech školního vyučování + táborový program v době školního volna a prázdnin.
ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODŮ na další zámové aktivity ve městě, 3x týdně zdarma, následně za 50,- Kč.

Cílem projektu je zvýšit v regionu zaměstnanost rodičů s malými dětmi, především žen, prostřednictvím komplexního zařízení péče o jejich děti v mimoškolní době a pomoci tak rodinám sladit pracovní a rodinné povinnosti. Dalším cílem je zvýšit rovnost žen v pracovní oblasti, pomoc při zlepšení jejich postavení na trhu práce a postupně tak přispět i k případnému snížení jejich diskriminace v rámci finančního hodnocení či možnosti kariérního postupu.

POTŘEBUJETE ZAJISTIT DOPROVOD?- zájemci vyplňte prosím dotazník.

KONTAKT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuální informace o průběhu projektu - ZDE

ZÁJEMCI o službu musí doložit potvrzení o zaměstnání či studiu či aktivní evidenci na ÚP a vyplnit přihlášku, dále budou vyzváni k osobnímu jednání - podpisu dohody o poskytování služby.

Důležité dokumenty: (pouze potvrzení od zaměstnavatele potřebujeme přinést vyplněné od obou rodičů, pokud žijí ve společné domácnosti!)

přihláška do školního klubu
potvrzení o pracovněprávním vztahu (povinný dokument pro zaměstnané, pracující na DPP nebo DPČ)
potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci (povinný dokument pro studující či osoby získávající kvalifikaci v rekvalifikačním kurzu)
potvrzení o vedení v evidenci na úřadu práce (povinný dokument pro osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání)
vzor potvrzení pro OSVČ

smlouva školní klub
monitorovací list

KONTAKTY:
Ing. Ivana Mertová - koordintároka, 730 894 154, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Štěpánka Benešová - vychovatelka ŠK, 734 144 189, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úterý, 02 říjen 2018 18:28

Ocenění žen regionu

V úterý 2. 10. 2018 jsem se zúčastnila ocenění žen regionu Ústeckého kraje a děkuji pořadatelům i ostatním kandidátkám za pěkný zážitek a silné příběhy.
Především pak děkuji všem lidem, kteří mou nominaci a umístění podpořili a vnímám to jako ocenění práce celého týmu naší RADKY .

pondělí, 01 říjen 2018 13:53

Vyjádření k SOFIRA s.r.o.

V reakci na nařčení mé osoby, které běhá po síti a které pochází od kandidátů ODS:

Vážení spoluobčané, mrzí mě, že vás zatěžuji delším čtením v této předvolební době, kdy už asi máte všech propagací dost, ale pokud vám není občanská společnost lhostejná, tak prosím o přečtení.

Tehdejší RADKA o. s. (jejíž jsem jedním ze tří statutárních zástupců) založila sociální firmu SOFIRA s.r.o. v roce 2009 a byla jejím společníkem do 11. 3. 2013. Já osobně jsem byla jmenována jednatelkou firmy.

Provozovali jsme restauraci Slunce, s dětskou sekcí a rozvozem obědů 15 měsíců částečně z dotačních zdrojů a dalších 19 měsíců byla samofinancovatelná. Poskytla práci cca 6 lidem s určitým znevýhodněním a celkem zaměstnávala desítku osob.

Po temné době krachujících restaurací v objektu radnice a asi dvouletém období ZAVŘENO, jsme měli nápad a energii udělat dobrý počin. Byla to svého druhu první a jediná sociální firma ve městě, do které se jezdili inspirovat další sociální podnikatelé a byla oceněna i různými cenami. Bohužel v místě nikdy žádnou oficiální podporu (ani morální) neměla (tak jako třeba jiné, v blízkém okolí např. kavárna v městské knihovně Louny, které si zdejší Město váží a pravidelně jí i finančně podporuje, protože sociální firma není o zisku, ale o jiných hodnotách, což na naší radnici bohužel zřejmě nikdo dodnes nechápe). Přesto měla restaurace své spokojené zákazníky a i pro realizační tým byla přínosnou životní zkušeností.

Důvody uzavření:

Od podzimu 2012 se situace v hostinské oblasti zhoršovala obecně a přidaly se také personální změny ve firmě SOFIRA (přetažení provozního vedoucího a hlavního kuchaře do konkurenční komerční firmy – U Karla, provozované místní stavební firmou, z dotací EU) a začala se projevovat ztrátovost firmy.

Obratem jsme jednali s Městem i pronajímatelem (JAMPL PSV s.r.o.) o úpravě provozních nákladů (energie a nájem činili v té době přes 50%), které jsme po celou dobu řešili, a snižovali sami ze svých finančních zdrojů. Bohužel k významné dohodě nedošlo a i přes dvouměsíční maximální nasazení se nám nepodařilo situaci zlepšit.

Konkrétně jsme žádali Město Kadaň – pana starostu Jiřího Kulhánka o alespoň malé snížení nájmu (prostřednictvím pronájemce, který si zde již cca 5 let „odbydloval“ stavební investici) z tehdejších 45 tisíc Kč měsíčně!  Nešlo to L.
Za pár měsíců byla restaurace celkem dlouhou dobu opakovaně nabízena městem k pronájmu a po roce ji získal nájemce za 5 tisíc Kč měsíčně!!!

V období, kdy by pokračování provozu nadále zhoršovalo celkovou ekonomickou situaci společnosti, byla restaurace uzavřena a tato skutečnost byla neprodleně oznámena všem zainteresovaným subjektům i veřejnosti.

Tehdejší zástupce pronajímatele vyvíjel na společnost a její statutární orgány nátlak a jeho manipulativní jednání nás dovedlo ke spolupráci s právní kanceláří, ve snaze zajištění legálnosti a transparentnosti našeho řešení.

Jako nejefektivnější (vzhledem k časové i odborné náročnosti následné likvidace) se nabízel prodej obchodního podílu společnosti SOFIRA Kadaň s.r.o. novému zájemci, který o účast ve jmenované společnosti projevil zájem a přislíbil její likvidaci zrealizovat a případné pohledávky řešit na základě svých zkušeností.
Jeho další jednání nám nepřísluší hodnotit, nicméně jsme nespáchali žádný trestný čin, což dokázalo i vyšetřování policie ČR, které vyvolal pronajímatel.

Pronajímatel naopak zneužil zadržovací právo k movitým věcem, které byly v pronajatých prostorech společnosti umístěny. Například šlo o bar a další vybavení v hodnotě cca 300 tisíc Kč, které mělo sloužit k pokrytí případných pohledávek nebo zařízení kuchyně v hodnotě cca 750 tisíc Kč, které si firma JAMPL PSV s.r.o. nechala podle našich informací vlastně 3x zaplatit (poprvé při dohodě s Městem o investici do budovy, podruhé od SOFIRA s.r.o., když tvrdila, že ho musíme odkoupit a potřetí když „zmizelo“ a nikdo nepátral kam L).

Město Kadaň dostalo naše podrobné vyjádření, situace byla projednána i v Radě a na Zastupitelstvu v roce 2013 a nečekala bych tedy, že jí kandidát „vládnoucí“ ODS takto manipulativně zneužije 5 let po té v předvolební kampani.

Celou situaci RADKA z.s. samozřejmě vnímala jako „nevydařený“ projekt, podrobně jsme jí zanalyzovali a byla pro nás cenným poučením pro další ekonomické působení našeho spolku a vybírání strategických místních partnerů.

V té době to byl za 7 let působení spolku 1 z 9 projektů v celkové výši 35 mil Kč pro region.
V současnosti jsme již za 15 let existence zrealizovali celkem 18 „úspěšných“ obdobně velkých projektů v celkovém objemu 75 mil Kč.

Včetně všech i těch menších je to pak na 220 projektů v hodnotě 120 mil Kč pro místní občany. 

Náš tým má již několik let přes 30 zaměstnanců a přes 70 dobrovolníků, přes 1 tisíc klientů s roční návštěvností cca 16 tisíc lidí a roční obrat 10 mil Kč, které si získáváme a vyděláváme sami.
Veškeré naše dotace od Města Kadaň jsou v hodnotě cca 150 tisíc Kč ročně a Město nám poskytuje symbolický nájem v provozovně na Kpt. Jaroše 630 (provozní náklady – energie, revize, opravy atd. si hradíme samy – ve výši cca 500 tisíc Kč ročně).
Nestěžujeme si – dle citace jednoho z radních - „jsme holky šikovný a vždycky to nějak zvládneme“.
Zvládáme a jsme šťastné, že děláme práci, která má smysl a nejsme na nikom závislé a jsme svobodné.
A doufáme, že to tak bude i nadále a že zde téměř 30 let po sametové revoluci vládne demokracie a totalitou či divokým kapitalismem 90. let zkažená morálka je na ústupu?!

Věříme, že pro město a jeho občany vykonáváme práci - v oblastech: péče o rodinu, sociální služby, dobrovolnictví a práce s mladými, vzdělávání i mezinárodní spolupráce, která je dobře vidět!?

A ještě něco osobního na závěr:

Proč jsem do soCiálního podnikání šla? - samozřejmě - nemusela jsem,
ale chtěla jsem udělat něco dobrého pro lidi, město, společnost
.

Naučila jsem se mnoho - hlavně o lidech, městu a společnosti a na dlouhou dobu jsem si řekla, že už nikdy žádný sociální podnik -  minimálně ne ve spolupráci s místní radnicí.

Přešel nějaký čas, dozrála jsem a přišla doba, kdybych opět chtěla udělat něco dobrého pro lidi, město, společnost. Proto kandidují do místního zastupitelstva.

Kandiduji pod vlajkou České pirátské strany, protože je to za dobu mé politické angažovanosti jediná strana (na rozdíl od „klasických“ a té „firemní“), která ctí zásadní hodnoty svobody, demokracie, posílené transparentností a otevřeností, jež znemožňují její selhání (tak jako u mnoha předchozích).

Chci se podílet na rozvoji mého rodného města a dokázat všem, že se i politika dá dělat čestně (tak jak už to dokázali jiní př. v Mariánských Lázních, Praze 7) a na rozdíl od toho co tu místní prorostlá koalice provádí: http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/fondy_eu_podrobne_komplet.pdf

Nehraju si na hrdinku a vím, že to bude dlouhá cesta, ale hodně jsem toho už dokázala a nejsem sama a mám velkou výhodu - čistý štít! 

A nakonec upřesnění: já nekandiduji na starostu ani místostarostu, jsem na svém místě v RADCE spokojená, ale chci se podílet na samosprávě v aktivním zastupitelstvu z (doufám) čestných voleb s větší účastí voličů než minulých 30 % L. Děkuji vám, že volíte!  

středa, 19 září 2018 08:16

Aktuální průběh projektu EVS a FSJ

09/2018

Dosud jsme měli čest se třemi EVS a jednou FSJ dívkou. Za EVS to byly Monika Podlaska z Polska, Daniela Rella z Itálie, Neryelith Diaz Miranda ze Španělska a za FSJ Anneke Korte z Německa.
Danielu jsme umístili do školky Začít Spolu, zatímco Anneke můžete potkávat u nás v herně. Monika a Neryelith už nám bohužel odjely do své domoviny, ale byly nám také velkým přínosem.

Všechny k nám perfektně zapadly a myslím, že jsme na některé z nich udělali skvělý dojem. Daniela, které se už blíží konec projektu, místo toho, aby plánovala odjezd zpět domů, plánuje odjezd do Prahy, kde chce dál pracovat s dětmi. Anneke k nám sice zrovna přijela, ale už projevila velký zájem o češtinu a chtěla by u nás v Radce učit děti anglicky a možná se nám vyvrbí i ta němčina. Tak nám držte palce :)

úterý, 04 září 2018 12:17

Deny Dlouhých

International cooperation coordinator

Telefon: 739 677 608

Vzdělání: Střední s maturitou

Znamení: Poslední kozoroh, nebo první vodnář

Zájmy: cestování, knihy, Marvel

 

neděle, 12 srpen 2018 21:40

Short EVS replacement offer

We are looking for 1 volunteer from program countries to join our project as a replacement - EVS in family center, free time activities or social services.
The date is from October/November till January/February.
You can be our volunteer 3-4 months in this period.
We are hosting also an Italian and a German girl.
Send your CV and motivation letter to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
We are waiting for you!
Details about running project is here.

středa, 20 červen 2018 08:24

JESLE Klášterec - jaro

Jarní počasí nás vylákalo ven. Chodíme na procházky a hojně využíváme i zahradu. Máme nová odrážedla a domeček a hlavně dřevěné hřiště se skluzavkami. Vyhrajeme si i uvnitř, máme nový ponk, garáž na auta, vláčkodráhu a také několik panenek.

S DOFE máš vždy něco navíc! 1. 6. měli naši účastníci možnost zavítat na kliniku založenou Šárkou Strachovou, špičkovou sportovkyní a někdejší reprezentantkou České republiky v alpském lyžování. Klinika VO2MAX, která se zabývá celostní terapií, nejčastěji v souvislosti se sportem, se nachází v Praze. Během návštěvy měli možnost vyzkoušet si i tzv. InBody měření,

neděle, 20 květen 2018 19:04

RODINNÉ CENTRUM KLÁŠTEREC

V rámci rozšiřování služeb organizace do Klášterce nad Ohří a využití prostoru dětské skupiny od března 2018 nabízíme nově odpolední aktivity pro rodiče s dětmi.

Proběhl kurz Silní rodiče - silné děti

Probíhá nábor na kurz masáží kojenců a cvičení batolat a další turnus kurzu SR-SD.

Hledáme dobrovolníky - zájemce o aktivní zapojení (DPP): při vedení pestrých aktivit pro rodiče s dětmi (vybavení vhodné pro děti od 1 do 6 let) - př. šátkování, plenkování...; svépomocné skupiny, besedy a worshopy na aktuální témata, služby pro volné herny / hřiště
nebo zajištění kroužků pro nejmenší děti - př. zpívání, malování, cvičení
či pro kurzů dospělé - př. joga, atd. dle vašich schopností a dovedností, nabídky a zájmu

Prostory: herny s linem (70m2), kout se stolky a židličkami (20m2), hřiště s pískovištěm a zahradou - viz fotogalerie.

Adresa: Dlouhá 540, Klášterec nad Ohří

Kontakty: tel: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; mob: 739 094 565

 

 

sobota, 28 duben 2018 17:05

Let´s coordinate!

Slunný dubnový týden jsem strávila na mezinárodním tréninkovém kurzu v litevském hlavním městě Vilniusu a spolu s 23 účastníky z 8 zemí Evropy získala mnoho nových zkušeností jak koordinovat EVS (nově dlouhodobé mezinárodní dobrovolnictví) pro externí organiazace v reginou.
Po naší první výborné zkušenosti s programem EVS pro "vlastní potřeby"  je toto možnou budoucí cestou jak více přispět v regionu, a to nejen

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Strana 1 z 23
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

září -  1253
říjen - 1325