Jiný pohled

9. 9. 2014 0:00 Napsal: Hana Vodrážková

Název projektu: „Jiný pohled“

Registrační číslo: 76-FN-097

Projekt je grantově podpořen v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

Projekt je zaměřen na seznámení s veřejně prospěšnými aktivitami v oblasti péče o děti na Islandu. Při návštěvě obdobné islandské organizace dojde k výměně a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.

Realizace projektu: 15. 9. 2014 - 30. 11. 2014

Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Bůchová, koordinátorka projektu, tel:+420 733 748 030

Cíle projektu:
Cílem projektu je sdílení zkušeností s islandským spolkem ČENI - střešní org. Modurmal, porovnání situace na Islandu (rodin islandských přistěhovalců) a u nás (rodin s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – národnostních menšin). Součástí projektu je cesta – návštěva u islandského partnera (ČENI), s exkurzemi do sociálních organizací na Islandu. Prohlídky jejich provozoven, seznámení s činností a možností projednání dalších projektových záměrů.
V neposlední řadě je cílem šíření poznatků a výstupů projektu v ČR.

Aktivity:
č.1 - Příprava - propagace, zajištění cesty a programu.
č.2 - Návštěva organizace na Islandu - Spolek Čeština na Islandu ČENI (střešní org. Modurmal)
č.3 - Administrace - vyúčtování, zpracování závěrečné zprávy a šíření získaných informací a poznatků.

Výstupy:
Návštěva pracovníků RADKA - Rodiče a děti Kadaně v islandských organizacích aktivních v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.
Popis získaných zkušeností a nových informací po návratu do ČR.
Vznik nové projektové žádosti s islandskou organizací jako partnerem/spolupracující organizací.

Cesta na Island - zpráva ze zahraniční cesty

Jiný pohled našima očima - článek "Vyloučení na Islandu neexistuje"

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256