Příměstský tábor - Toulky historií Kadaně

4. 9. 2013 6:08 Napsal: Hana Dvořáková

Poslední prázdninový týden jsme trávili s dětmi na příměstském táboře, který se nesl ve znamení historie města Kadaně. Cílem tohoto tábora bylo seznámit děti s historií a zajímavostmi města a navštívit některé památky. Tábora se zúčastnilo celkem 18 dětí.
První den proběhlo vzájemné seznamování. Děti nám sdělily svá očekávání a společně jsme naplánovali celý nadcházející týden.

Ve středu jsme navštívili Františkánský klášter, při jehož prohlídce jsme se dozvěděli zajímavosti o františkánských mniších, o tom jak v klášteře žili, kde se stravovali, kde spali, studovali apod. Ve čtvrtek jsme navštívili muzeum na Středověké baště, kde si děti mohly vyzkoušet historické zbraně a dobové oblečení. Ve výtvarných dílnách jsme si vyrobili Kadaňské náměstí a znak města.
Na obědy jsme chodili do restaurace Střelnice, kde měly děti po obědě vždy chvíli volnou zábavu na místním hřišti.
Poslední den tábora jsme s dětmi zhodnotili celý uběhlý týden. Děti vyplnily hodnotící dotazníky, jejichž následné vyhodnocení je pro nás důležitým podkladem pro zkvalitňování služeb. S dětmi jsme se rozloučily předáním Pamětních listů a drobných dárečků.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256