Projekt ZA LEPŠÍ PRACÍ

22. 3. 2010 13:19 Napsal: Hana Vodrážková

Název projektu - Podpora zájemců k lepšímu uplatnění na trhu práce
ZA LEPŠÍ PRACÍ

 

O projektu
Dvouletý projekt chce prostřednictvím uskutečnění čtyř kurzů přispět k úspěšnému začlenění 48 zájemců o zaměstnání na současný trh práce v kraji s dlouhodobě vysokým procentem nezaměstnanosti. Projekt chce posílit odbornou kvalifikaci a motivaci účastníků tak, aby odpovídali současným potřebám a standardům na trhu práce v regionu. Cílovou skupinou jsou zájemci o zaměstnání. Především fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 25 let, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby starší 50 let věku navracející se na trh práce.

 

Náplň
V každém kurzu bude probíhat poradenství a motivace, bilanční a pracovní diagnostika a rekvalifikační kurz „Základy obsluhy PC“. Další výběr rekvalifikačního kurzu bude záležet jak na účastníkovi, tak na současné poptávce na trhu práce. Předkladatel podle aktuálního průzkumu u zaměstnavatelů zajistí účastníkovi kurz obsluhy motorových vozíků, ŘP a potvrzení o odborné způsobilosti řidičů (z povolání) nebo svářečského či zdravotního průkazu.

 

Klíčové aktivity projektu
Poradenský a motivační program
Poradenský a motivační program je určen pro všechny účastníky. Program obsahuje 27 hodin, které se uskuteční v průběhu 1-2 měsíců, v předem stanovených termínech v rozsahu max. 3x týdně max. 3 hodiny. Rozvrh bude stanoven s ohledem na časové možnosti cílových skupin.
Pomáhá orientovat se na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání. Rozvíjí schopnost komunikace a prezentace sebe sama na trhu práce. Dále je zaměřen na rozvoj schopností využít všechny způsoby kontaktování při hledání zaměstnání, přípravy osobní dokumentace (životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis atd.), schopnosti naučit se správnému chování u přijímacího pohovoru včetně hraného nácviku. Nedílnou součástí je podpora jedinců a posilování jejich sebevědomí.

Základy obsluhy PC
Kurz je určen pro všechny účastníky v trvání 80 hodin + 2 hodiny zkoušky a závěrečná práce. Kurz bude probíhat po dobu 2-3 měsíců v rozsahu max. 3x týdně max. 4 hodiny výuky. Rozvrh bude vždy maximálně přizpůsoben potřebám a možnostem skupiny účastníků. Výstupem pro účastníka bude osvědčení s celostátní platností.

Specifické aktivity projektu
Tyto aktivity zahrnují rekvalifikační kurzy: kurz získání řidičského průkazu skupiny B, kurz obsluhy motorových (vysokozdvižných) vozíků, kurz základů svařování a kurz administrativního pracovníka. Tyto aktivity budou dle výsledků bilanční diagnostiky jednotlivě nabízeny pro cca 30 % účastníků.
Jejich jednotlivá délka bude v rozsahu 1-5 měsíců dle druhu. Účastníci se do aktivit zapojí dle předem domluveného individuálního nebo skupinového rozvrhu, s kontrolovanou účastí. Na závěr získají odborné osvědčení.
V případě kurzu administrativního pracovníka pak aktivita proběhne formou vlastní činnosti RADKA o.s.

Doprovodná opatření projektu
1. Hlídání dětí účastníků projektu od 0 let v rámci výuky.
2. Možnost využití služeb Agentury Radost, pomoc potřebným.
3. Možnost využití nabídky Sociálního centra RADKA o.s.
4. Proplácení jízdného veřejnou dopravou účastníkům aktivit.

Každému účastníkovi budou nabídnuta doprovodná opatření. Účastník se sám po rozhovoru se sociálním pracovníkem rozhodne, které služby využije. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Bližší informace Vám podá:

Adéla Kašková
koordinátorka projektu
tel: +420 734 503 113

Odkaz na fotogaleriie a další články a informace ke kurůzm ZA LEPŠÍ PRACÍ

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256